Eskymování 2015 v Písku

proběhne v termínech 14.2. až 14.3. a to každou sobotu (celkem 5x) v čase od 8:30 (sraz ve vestibulu) do 12:00 (tj. pokaždé 3 hodiny)

K dispozici bude celý velký bazén, malý bazén, a pára. Pro eskymování budou nachystány 4 dráhy + 10 lodí s vybavením a pro plavání 2 dráhy. Průběh a program akce je volný. Eskymování je dobrovolné. Na požádání je možné domluvit si na místě výuku eskymování. Akce je volně přístupná všem zájemcům.
Bezpečnost:
Všichni jsou v bazénu na vlastní nebezpečí a řídí se pokyny vedoucího akce. Děti do 15 let se akce účastní pouze s doprovodem zodpovědné osoby (rodič nebo jiný dozor). Platí pro nás běžný návštěvní řád v bazénu. Výjimky jen se souhlasem vedoucího akce (např. míč, plavecké pomůcky, potápěčské vybavení apod.).

Vstupné (cena za tři hodiny)
Vstupné se platí před začátkem akce, ve vestibulu bazénu

70,- Kč = Dospělí na eskymování
50,- Kč = Dospělí na plavání (bez eskymování)
30,- Kč = Děti do 140 cm výšky
zdarma = Děti předškolní

Za organizátory eskymování: Pavel Lahodný (vodácký oddíl Racek Písek)
tel. 602709715, pavel.lahodny@c-box.cz

Autor: Kofi

kofijiri1@seznam.cz
Tento záznam byl přidán v Aktuality. Záložka permalink.