Loděnice

Naše loděnice leží v centru města na pravém břehu Vltavy mezi novým a starým mostem. Od řeky je vzdálená asi 10 m. Mezi Vltavou a pozemkem loděnice se nachází městský park s Vltavskou cyklostezkou, která je značená od pramene až po soutok s Labem. Na novém mostě jsou značeny dvě turistické cesty, červená a žlutá.
Na pravém břehu červená směřuje k rozhledně Na Semenci a dále pokračuje NS Na Onen Svět. Žlutá má počátek u železniční zastávky Týn nad Vltavou, která leží na levém břehu. Za novým mostem se od červené odpojuje a pokračuje směrem na Smilovice s odbočkou na Velky Depot a dále k Židově strouze, která se vlévá pod Bechyní do Lužnice.
U autobusového nádraží, které leží na levém břehu, se k červené přidává modrá. Červená prochází Albrechticemi nad Vltavou přes Písecké hory a dále do Písku. Modrá turistická odbočuje na Bohunice a končí na jednom z nejvyšších vrcholů Píseckých hor „Vysoký Kamýk“. Na vrcholu je zrekonstruovaná rozhledna.

Nedaleko loděnice se nachází zřícenina Týnského hradu (dnes Bedřichovy sady). V areálu Bedřichových sadů je letní scéna s otáčivým hledištěm divadelního spolku DS Vltavan. Toto otáčivé hlediště používají divadelníci pro svá představení od roku 1983.

 

PRONÁJEM nejen pro vodáky …..

KALENDÁŘ – PÁDLUJÍCÍ HOSTÉ ….