O nás

Náš klub vznikl v roce 1994 spojením partou nadšenců se zájmem o vodní sporty. V počátcích jsme aktivně závodili v raftingu. Pořádali jsme převážně mládežnické závody na divoké vodě. V dnešní době pořádáme pravidelné splutí podzimní Malše. A podzimních závodu na mořských kajacích O Kremroli.
Jak bylo v úvodu napsáno jsme převážně vodácký klub, ale nevyhýbáme se ani ostatním sportům.

Náš sportovní klub nevychovává aktivní sportovce. Sdružujeme sice aktivní závodníky, ale především mládež se zájmem o pravidelné sportování. Nabízíme Vám a vašim dětem aktivní sportovní vyžití. Najdete u nás malý, ale přátelský kolektiv a příjemnou atmosféru i novou partu přátel a kamarádů. Neváhejte a navštivte nás!

Od roku 2007 provozujeme malou půjčovnu vodáckého materiálu, která se nachází v naší loděnici pár metrů od Vltavy.

  Město Týn nad Vltavou dlouhodobě podporuje náš klub.

Trocha historie

Informace k naší nové loděnici.
Novou loděnici jsme zakoupily v roce 2021. Starší baráček v Puchmajerově ulici. Po stavebních úpravách vám ji představíme v novém kabátě.

Informace k naší bývalé loděnici.
dům čp. 213 dnešní loděnice RK-Týn byl postaven v roce 1654 paní Salomenou Hladovou. K jakým účelům byl původně postaven nevíme. V letech 1714 až 1727 vlastní dům řezník Václav Dlouhoška. Dalších několik let se dědí a dokonce má i několik vlastníků najednou. Před rokem osumnácet vlastní část domu manželé Procházkovi a je v domě pekařství. Manželé Procházkovi se roku 1802 stávají jedinými majiteli. Pekařství je v domě do roku 1851 kdy se stávají majiteli manželé Podskalský a je zde na pár let zámečnictví. 1855 kupuje dům pan Vojtěch Šmíd s ženou Annou a mění nemovitost na hostinec „Protivínská pivnice“ a těmto účelům sloužil dům pravděpodobně do roku 1932 kdy ho pan Vojtěch Dušek s manželkou Marií prodávají podniku Mikrotechna. Od roku 1990 – 1996 vlastní nemovitost město Týn nad Vltavou. 1996 až dosud jsme vlastníkem my RK-Týn.
V roce 1969 na místě původního starého brodu pod hradem byl postaven nový most. Táborská silnice, vedoucí původně přes náměstí na starý most byla odkloněna přes most nový a domy v jejím pásmu demolovány. Celý ráz ulice se změnil do dnešní podoby.

 

Povodeň 2002

Patří k nejtěžším přírodním katastrofám moderní české historie. Byla to největší povodeň od ničivé Velké povodně v roce 1845. Proti ní byl průtok Vltavy Prahou v roce 2002 ještě přibližně o 20 % větší.
Tak jako mnoho jiných objektů v dosahu Vltavy ani nás voda neušetřila. První vlna, která kulminovala u nás na jihu 8. srpna dosahovala svým rozsahem 50ti leté vody. Průtok Týnem dosahoval 680 m3/s. Tato voda nebyla tak katastrofální proti tomu, co přišlo za pár dní. Měli jsme trochu bláta v kotelně a mezi loděmi, které stačilo vymést. Zdivo by do konce léta vyschlo a nebylo by u nás po povodni nic poznat. Nikdo ale netušil, co přijde za několik dní – 11. srpna začalo vydatně pršet. Hladiny řek a potoků začaly okamžitě stoupat. Situace se měnila takřka z minuty na minutu. Kulminace v Týně byla 13. 8. a to jsme měli v klubovně přes metr vody. Tato vlna nám zbourala stodolu již částečně zchátralou, ale stále stabilní. V Týně to nebyl jediný objekt, který vzal za své. Nikdo nečekal s takovým náporem vody a hlavně s takovou rychlostí, s jakou přišla. Hodně věcí už bylo uklizeno a byla tu nová vlna a ještě větší než ta první. Průtok Týnem dosahoval 1175 m3/s, normální průtok je okolo 25 m3/s.
Po této povodni jsme byly nuceni vyházet veškerý nábytek, který jsme nevynesli na půdu. Zrekonstruovat celý elektrický rozvod z důvodu nové revize a udělat částečnou rekonstrukci obvodových zdí a vnitřních příček. Na obvodových zdech z vnější strany je vidět následek povodně dodnes.