Podzimní Malše

Podzimní splutí Malše 2018 je !!! ZRUŠENO !!!

Vyjádření povodí:
na základě informací uvedených v našem stanovisku ze dne 19.7.2018 (č.j. 38515/2018-122) k zvýšenému odtoku z VD Římov pro sportovní akce 8.9.2018 oznamuje následující.
V současné době bohužel není možné požadavku na navýšení odtoku z vodárenské nádrže Římov pro potřeby konání podzimní vodácké akce vyhovět.
Důvodem je dlouhodobě velmi nepříznivá hydrologická situace v povodí Malše (obecně v rámci celého území ČR), kterou lze v současné době hodnotit již jako výskyt mimořádného sucha, a požadavek na zajištění prioritních účelů nádrže.
Hladina ve VN Římov je zakleslá z důvodu přetrvávajícího sucha. Přítoky do nádrže jsou výrazně nižší než odtok/odběry a hladina setrvale klesá.

VN Římov v současné době zajišťuje již pouze prioritní účely, kterými jsou:
– zajištění dostatečného množství surové vody pro úpravnu vody
– zajištění minimálního zůstatkového průtoku Malše v korytě pod hrází a intervenčním profilu Roudné

Velice nás mrzí, že Vašemu požadavku nelze vyhovět. Nicméně stávající situaci z hlediska stavu povrchových vod v rámci ČR je nutno chápat již jako velmi vážnou.
Pevně věříme, že v dalších letech bude hydrologická situace příznivá a vodácké akce budou moci probíhat bez větších omezení.

Každoroční podzimní splutí Malše má už dlouhou tradici. V devadesátých letech jsme na Malši pořádali závody ve splutí, které dále pokračovaly sprinty a slalomem na Vrbenském kanále.
V řece je pravidelně zajištěn dostatečný průtok vody odpuštěním Římovské přehrady. Každoročně je nasmlouváno 15 kubíků podobu tří hodin vypouštění.

V posledních ročnících se akce koná jako splutí rodičů s dětmi. Tradičně se vyplouvá od jezu v Římově. Děti které se na startu zaregistrují a vyzvednou startovní číslo jsou za odevzdání tohoto čísla v Doudlebech u mostu odměněni sušenkou.
Většina posádek končí po 10-ti kilometrech v Plavu na jezu. Výkonnější posádky pokračují s druhou desítkou kilometrů do Českých Budějovic. V Českých Budějovicích se dá skončit u Velkého jezu nebo o kilometr dál u Maleho jezu.

Letošní organizované splutí se bude konat již po třinácté. Splouvat se bude po dvanácté. Jedno splutí se nekonalo pro nedostatek vody ve vodní nádrži Římov. Důvodem bylo velké sucho v roce 2015, které ovlivnilo nejednu vodáckou akci.

Pořadatelé RK-Týn se každoročně těší na hojnou účast posádek rodičů s dětmi. Ahoj a druhou sobotu v září pod hrází v Římově.

Kilometráž_Malše od hráze Římov až po ustí do Vltavy.

Podzimní splutí se bude konat 8.9. 2018. 

                    !!! Splutí šlajsny na Hamru na vlastní nebezpečí !!!

 !!! POZOR na nebezpečnou lávku !!! – obecní úředníci tomu říkají „suchý brod“. Od podzimu 2016 jsou na drobu nainstalovány česle. Brod je před obcí Doudleby – cca 450 metrů za soutokem se Stropnicí (ř.km 16.1). Na levém břehu je v řečišti nasypaná kamenná drť kde se nechá „suchý brod“ bezpečně přenést.
Odkaz na diskuzi  z jara 2016 na Raft.cz – ZDE

Odkaz na přihlašovací formulář pro vaše dítě naleznete zde. Přes web je možno si registrovat vaše dítě do 4. 9. 2018. Po tomto datu je registrace možná pouze na místě startu u stánku RK-Týn.

Možnost zapůjčení vodáckého materiálu v půjčovně RK Týn nebo v půjčovně Vydra.


Trocha historie ze splouvání Malše
Mezinárodní vodácký festival  2006 – 1 ročník
Problémy na USD v Českém Vrbném v září roku 2006 nás přivedly k myšlence zajistit pravidelné odpouštění vody z VD Římov v pravidelných termínech a v souladu s manipulačním řádem. Důvod byl dostatek vody pro seriál závodů raftů a pramic. Toto se podařilo v první polovině roku 2007, kdy Krajský úřad jihočeského kraje svým vyjádřením potvrdil druhou sobotu v září jako termín každoročního odpouštění zvýšeného množství vody z VD Římov. První ročník splutí se tak jel „na čestné slovo“.

Pohár starosty města Týn nad Vltavou 2007 – 2 ročník
Druhý ročník veřejného splutí Malše z Římova do Českých Budějovic v roce 2007 se jel současně se závodem Českého poháru mládeže ve sjezdu raftů, který pod hlavičkou Svazu vodáků ČR pořádal Rafting klub Temelín.

Pohár starosty města Týn nad Vltavou 2008 – 3 ročník
Třetí ročník veřejného splutí Malše z Římova do Českých Budějovic se jel souběžně s Mistrovstvím ČR juniorů ve sjezdu raftů. Kvůli problémům s puštěním vody z VD Římov to byl také poslední závod na Malši pod hlavičkou Svazu vodáků ČR.

Malše 2009 – 4 ročník
Čtvrtý ročník veřejného splouvání, tentokrát již nekolidující s žádným závodem. První vodácko – turistická akce finančně podpořená (stejně jako předchozí dva ročníky) ČEZ, Jadernou elektrárnou Temelín cíleně zaměřená do kategorie juniorů. Účast juniorů téměř třetinová!

Malše 2010 – 5 ročník
Na organizaci pátého ročníku splouvání Malše pro mládež se poprvé podílí klub RK Týn společně se Sportovní školou VYDRA. Splouvání se jelo jako volný závod, každé dítě obdrželo v cíli sušenku za vrácené startovní číslo!

Malše 2011 – 6 ročník
Šestý ročník splouvání rodičů s dětmi podpořil kromě ČEZ, a.s. také Jihočeský kraj svým grantem, díky kterému se po Malši proháněla též početná skupina hendikepovaných, většinou ze střediska ARPIDA v Českých Budějovicích.

Malše 2012 – 7 ročník
Sedmý ročník splouvání rodičů s dětmi – sušenková účast 85 dětí.

Malše 2013 – 8 ročník
Splouvání rodičů s dětmi již poosmé – sušenková účast 94 dětí.
Celý týden před Malší bylo škaredé počasí a týden poté také. Druhý víkend v září svítilo sluníčko. Přesně podle objednávky

Malše 2014 – 9 ročník
Splouvání rodičů s dětmi podeváté – sušenková účast 19 dětí.
Tentokráte pršelo před i po Malši (objednávka se někde zasekla). Deštivé počasí se podepsalo i na účasti jen těch nejvěrnějších a nejotrlejších – VD Římov musel omezovat průtok v řece z 20 m3 na 15 m3! Všechny rybníky před jezy byly pěkně napuštěné a i přes nepřízeň počasí to jelo moc pěkně :-).

Malše 2015 – 10 ročník
Pro nedostatek vody ZRUŠENO odpouštění VN Římov.
„Z důvodu výrazně nepříznivých hydrologických podmínek v povodí Malše a nízké hladiny v nádrži Římov nebude letos možné vypouštět vodu pro veřejné turistické splouvání řeky v pravidelném zářijovém termínu (vyjádření z Povodí Vltavy)“.

Malše 2016 – 11 ročník „desáté splutí“
Jubilejního 10. splutí se kromě spousty dospěláků zúčastnilo téměř devadesát dětí v „sušenkové soutěži“ (ta byla letos sponzorována firmou Autodoprava Chasák). Nejvzdálenější účastníci přijeli až z Prahy. Poprvé za deset let nám došla startovní čísla, ale naštěstí sušenek bylo dost pro všechny děti!
Počasí bylo také jubilejní – tak krásně a teplo snad ještě nikdy nebylo!
Díky všem pomocnicím u registrace na startu i sušenkové „kontrole“ před mostem v Doudlebech. Také velký dík patří dobrovolným hasičům z Doudleb, kteří celé dopoledne pomáhali s přenášením a hlavně s přistáváním před obávaným „suchým brodem“ u chatové kolonie.

Malše 2017 – 12 ročník „jedenácté splutí“
Ráno vypadalo podzimně, místy se povalovaly mlhy a teplota pomalu stoupala. Meteorologové, ale předpovídali hezkou slunečnou sobotu, která se jim nakonec vyplnila. I přes konkurenční akce, konané v okolí, se nakonec zaregistrovalo téměř šedesát dětí v „sušenkové soutěži“, která byla i letos sponzorována firmou Autodoprava Chasák Miroslav. Letos byl nejvzdálenější registrovaný účastník až z České Lípy. Práce u registrace dětí se ujali členové z mládežnického oddílu RK Týn. Vydávání sušenek v Doudlebech se tradičně chopili Dana s Pavlem.

Malše 2018 – 13 ročník „dvanácté splutí“